referat af generalforsamlingen d.14/4 2018

Generalforsamlinger og anden klubinformation
Besvar
ktopp
Indlæg: 293
Tilmeldt: 05. okt 2012, 10:18
Geografisk sted: Hadsten

referat af generalforsamlingen d.14/4 2018

Indlæg af ktopp »

Referat af generalforsamlingen i HARK lørdag d. 14-4-2018 kl. 16.00
1. Valg af dirigent og referent
Steffen blev valgt til dirigent og Kim blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning
Da formanden i foråret 17 valgte at udtræde af bestyrelsen og den resterende del af bestyrelsen ikke magtede at finde en ny formand har organisationen ”sejlet” en del. Det blev derfor til en lidt ”flaksende” beretning fra flere af bestyrelsens medlemmer. Der var lidt diskussion om hvorfor tingene var sket, men alle var enige om at vi nu skal se fremad (godt styret af dirigenten). Det er dog blevet til en forårsshelter i nærheden af Skjern , en ekstra ordinær generalforsamling i Nørager, hvor det besluttedes at at åbne op for flere Honda modeller i klubben og en efterårsshelter ved Store Sjørup i Lars`s baghave. Lars stod som tovholder med lidt hjælp fra Kim.
Beretningen blev godkendt ( tror jeg, den blev i hvert faldt ikke forkastet)

3. Regnskabsaflæggelse
Årets regnskab blev fremlagt af Kim og viste et mindre underskud, men da vi har lidt penge i kassen er det ikke noget problem.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelse
Der skulle vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen, da den tidligere formand trak sig og Lars ikke genopstiller. Lasse Pedersen og Tue Vestergård stiller op til bestyrelsen og begge blev valgt uden modkandidater.

5. Valg af bestyrelsessuppleant og revisor
Ole blev valgt som suppleant
Iversen blev genvalgt som revisor
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev valgt til 0 kr. som de foregående år . Der var en længere snak om kontingent og om hvor mange medlemmer vi er. Når ikke der betales kontingent har vi ikke styr på hvem der er medlemmer. Tilsvarende er det bøvlet for kassereren at indkræve kontingent. Da vores ”omsætning” kun er ca. 500-700 kr./år der går til drift af hjemmesiden og lidt klistermærker, kan vi fint klare os med donationsmetoden.

7. Indkomne forslag
1)
Forslag til vedtægtsændring fra Steffen Holst.
I forbindelse med årets generalforsamling har jeg nedenstående forslag til ændringer i klubbens vedtægter. Forslaget går ud på at for at blive medlem, skal man blot eje en af Honda’s all-road modeller – ny eller gammel. Ændringerne i teksten vil betyde at vi i klubben lever op til vores navn om at være en Honda All-Road klub, mere end en klub for enkelte udvalgte modeller. Ved ændringen vil der bl.a. også være plads til f.eks. en XL125, hvilket så også giver helt nye (læs unge) motorcyklister adgang til klubben, hvilket jeg syntes er meget vigtigt. Uden at jeg garanterer at listen er komplet vil det betyde at følgende modeller ud over de allerede foreslåede også kan være medlemmer – XL, XR, NX – i alle motorstørrelser. Mener dog ikke at der i vedtægterne skal stå hvilke modelnavne der kan være med, men blot at det er en klub for Honda’s All-Road modeller.

Steffens forslag blev livligt diskuteret. Et problem kan blive at foreningens arrangementer kan blive for store. Fordelen kan være at vi får nye friske medlemmer. Generalforsamlingens medlemmer kom med mange ytringer om for og imod og afstemningen blev at 13 af de fremmødte stemte for og en stemte blank. Der var også 2 ”brevstemmer” hvoraf den ene var imod og den anden var for.
I alt : 14 for, 1 imod, 1 blank.
Da forslaget ikke kan vedtages på generalforsamlingen skal der laves en extraordinær generalforsamling i den nærmeste fremtid.
Bestyrelsen udmelder snarest og dato og sted. Der vil blive mulighed for at brevstemme.

2)
John Sigh vil gerne foreslå at de officielle HARK arrangementer Forårsshelter/genneralforsamling ,sommertræf og efterårsshelter kommer til ligge fast på bestemte tider feks. 2. weekend i april, 2. weekend i juni og 2. weekend i oktober.
eller det i det mindste ligges fast i Januar i det pågældene år så medlemmerne kan få sat X i kalenderen tidligt på året.Et muligt problem med faste datoer vil evt være det kan støde på påske et år måske ?

John`s forslag blev vedtaget og bestyrelsen udmelder om hvilke weekender det bliver.

8. Eventuelt
John foreslog at kommunikationen foregår på bestyrelsesforummet på hjemmesiden

Lasse vil gerne have en platform hvor gamle medlemmer(dem der ikke mere er rigtige medlemmer) og nye medlemmer kan kommunikere med hinanden.

Et medlem foreslog at lave et sommertræf for alle , både gamle og nye medlemmer.

Ole opfordrede til at tage på spontane fællesture, opslået på vores forum.

Generalforsamlingen afsluttede i god ro og orden kl. ca. 17.30
Referent Kim Topp

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og ser derefter sådan ud.
Formand: Lasse Pedersen
Næstmormand: Tue Vestergaard
Kasserer: Kim Topp
Medlem: Anders Thorsen
Medlem: Finn HS
Husk aldrig at køre med for stram kæde.
Husk aldrig at køre med for stram kæde.
+ 998
Besvar